Jonstrup

Jonstrup har været en landsby siden middelalderen. Vi fejrede 750års jubilæum i 2010.
 
Jonstrup ligger i den sydlige udkant af Furesø Kommune – tilpas landligt med skov, marker og søer og alligevel tæt på byen og gode indkøbsmuligheder.
 
Der er knap 400 husstande - mest enfamiliehuse. Ifølge et nyt lokalplanforslag skal Jonstrup udbygges med 96 boliger og dermed godt 300 flere borgere. Offentlig transport er busforbindelsen til Værløse og Måløv. Der er børnehave, 0 til 3 klasse skole og Egeskolen (10 klasse). De har alle til huse i det gamle Jonstrup Seminarium. Endvidere er der forskellige sportsklubber.
 
Jonstrup 89 er en paraplyorganisation for foreninger m.m. i Jonstrup. Den varetager Jonstrups interesser i forhandlinger med kommune og andre offentlige organisationer. Desuden driver den fælleshuset Jonstruphus.