Fællesskabet / Aktiviteter

Aktiviteter

Skråplanets bestyrelse består af formanden og 4 medlemmer. Bestyrelsen arbejder med sager der vedrører fællesskabet, indkalder til de tre årlige generalforsamlinger samt til fællesmøder efter behov.

Hvert hus har en mappe med de gældende regler og vedtægter.

Fællesspisning foregår i fælleshuset og er organiseret som spiseklubber mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Man kan deltage en eller flere dage.

Fællesaktiviteter arrangeres af såkaldte lystgrupper – af dem har vi 30. Her nogle eksempler:

  • Viceværter for fælleshuset

  • Planlægning af søndagsspiseklubber. (3 familier ad gangen i hjemmene)

  • Film i fælleshuset.

  • Pasning af svømmepøl

  • Hoveri (4 søndage om året er alle med til vedligeholdelse af fælleshus og fællesarealer)

  • Skråbladsredaktion (Skråbladet er udkommet hver uge i 39 år)

  • Kultur (arrangerer kulturelle arrangementer i fælleshuset)

  • Regnskab (løbende fællesudgifter samt årsregnskab og budget)

  • Pligtarbejde er rengøring i fælleshuset. 6 grupper gør på skift rent om søndagen. Hver gruppe altså hver sjette søndag.